Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vlasta Belková (doc., PaedDr., PhD.) ID: 50343256125

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2012 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.1995 

30.06.2012 

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta sociálnych štúdií
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 17%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.01.2011 

31.12.2011 

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta sociálnych štúdií
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 17%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.09.2012 

31.12.2012 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta pedagogika denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta pedagogika (2014) externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta pedagogika externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta predškolská a elementárna pedagogika denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta didaktika výtvarného umenia externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta didaktika výtvarného umenia denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.