Vlasta Belková (doc., PaedDr., PhD.) ID: 50343256125

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2012 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta pedagogika denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta pedagogika (2014) externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta pedagogika externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov