Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 047

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vlasta Belková (doc., PaedDr., PhD.) ID: 50343256125