Jaroslav Ďaďo (prof., Ing., PhD.) ID: 58271943617

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.1992 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta marketingový manažment podniku denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta marketingový manažment podniku externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta marketingový manažment podniku denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta ekonomika a manažment podniku denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta ekonomika a manažment podniku externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta ekonomika a manažment podniku (2014) externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta ekonomika a manažment podniku (2014) externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta ekonomika a manažment podniku denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta marketingový manažment podniku externá 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov