Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Jaroslav Ďaďo (prof., Ing., PhD.) ID: 58271943617

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.1992 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta marketingový manažment podniku denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta marketingový manažment podniku externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta marketingový manažment podniku denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta ekonomika a manažment podniku denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta ekonomika a manažment podniku externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta ekonomika a manažment podniku (2014) externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta ekonomika a manažment podniku (2014) externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta ekonomika a manažment podniku denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.