Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Soňa Čapková (doc., Ing., PhD.) ID: 11784479429

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.1992 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta regionálny rozvoj a verejná správa externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta teritoriálny manažment (2014) denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta teritoriálny manažment (2014) externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta verejná ekonomika a služby externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.