Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Ivan Čillík (prof., PaedDr., CSc.) ID: 25045074424

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.1981 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2014) externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo denná 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2014) externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta športová kinantropológia denná 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta športová kinantropológia externá 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta športová edukológia externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta šport denná 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta šport externá 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo externá 2
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Filozofická fakulta športová edukológia denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.