Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 047

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Ivan Čillík (prof., PaedDr., CSc.) ID: 25045074424