Jiří Balla (prof., Ing., CSc.) ID: 69898777642

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta špeciálnej techniky
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2013 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta špeciálnej techniky
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.2011 

30.06.2013 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky špeciálna strojárska technika denná 1
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky špeciálna strojárska technika externá 1
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky špeciálna strojárska technika denná 2

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky špeciálna strojárska technika externá 1
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky špeciálna strojárska technika externá 2
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky špeciálna strojárska technika externá 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov