Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Jiří Balla (prof., Ing., CSc.) ID: 69898777642