Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Katarína Heneková (JUDr.) ID: 19883277785

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 11.47%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.09.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 14%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.09.2011 

31.01.2012 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 16.4%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2015 

31.01.2016 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 14.4%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2016 

31.01.2017 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 11.3%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

13.02.2017 

31.05.2017 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 13.6%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

25.09.2017 

31.01.2018 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta priemyselných technológií v Púchove
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 12%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.02.2019 

30.06.2019 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.