Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Viliam Cibulka (doc., Ing., CSc.) ID: 18880755054

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta špeciálnej techniky
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

12.07.2011 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.2006 

31.12.2011 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky kvalita produkcie strojárskej techniky externá 1
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky kvalita produkcie strojárskej techniky denná 1
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky strojárske technológie a materiály denná 3
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky strojárske technológie a materiály externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.