Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 047

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Jarmila KRISTOVÁ (Doc., PhDr., PhD., MPH) ID: 16155101805

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2017 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.03.2009 

22.03.2014 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 99%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.03.2014 

30.04.2014 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2015 

30.06.2017 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2012 

31.08.2013 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 90.6%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2013 

30.04.2014 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2014 

31.01.2015 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií ošetrovateľstvo denná 3
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií ošetrovateľstvo externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva ošetrovateľstvo externá 1
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva ošetrovateľstvo denná 5
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva ošetrovateľstvo externá 2
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva ošetrovateľstvo denná 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.