Juraj Benca (prof., MUDr., PhD.) ID: 11629787300

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.2014 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.03.2009 

03.01.2012 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

29.02.2012 

30.04.2012 

Vysoká škola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.01.2007 

01.01.2013 

Vysoká škola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.01.2013 

15.09.2014 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2012 

31.05.2013 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 10%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2013 

22.03.2014 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave fyzioterapia externá 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov