Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Jaroslav Holomek (prof., RNDr., CSc.) ID: 22940682491

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2015 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Akadémia Policajného zboru
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 32%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.11.2014 

30.06.2015 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta práva
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.10.2015 

31.08.2016 

Vysoká škola Akadémia Policajného zboru
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 26.67%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2013 

30.06.2014 

Vysoká škola Akadémia Policajného zboru
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 32%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2014 

18.11.2014 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2008 

28.02.2015 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta masmédií
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.08.2006 

31.08.2013 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta práva
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2013 

01.10.2015 

Vysoká škola Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Fakulta Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 3.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.10.2013 

31.12.2013 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.