Pavol Hrivík (doc., Ing., CSc.) ID: 23263868013

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.09.2007 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.2009 

30.06.2013 

Vysoká škola Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2013 

30.06.2015 

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta práva Janka Jesenského
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 17%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.02.2013 

31.07.2013 

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta práva Janka Jesenského
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 17%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.01.2011 

31.12.2011 

Vysoká škola Vysoká škola Danubius
Fakulta Fakulta práva Janka Jesenského
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 17%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

06.01.2012 

31.12.2012 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta masmédií
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 17.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

21.10.2011 

31.08.2012 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia denná 3
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia denná 3
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia externá 3
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne politológia externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne európske a globálne štúdiá externá 1
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne európske a globálne štúdiá denná 1

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov