Igor Barényi (doc., Ing., PhD.) ID: 14775058738

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta špeciálnej techniky
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2018 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta špeciálnej techniky
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

11.12.2017 

11.12.2017 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta Fakulta špeciálnej techniky
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2003 

10.12.2017 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 7.43%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2013 

31.01.2014 

Vysoká škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 2.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

14.03.2014 

30.06.2014 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky strojárske technológie a materiály externá 3
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta špeciálnej techniky strojárske technológie a materiály denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov