Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Igor Barényi (doc., Ing., PhD.) ID: 14775058738