Slawomir Mazur (prof.) ID: 20092522817

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2018 

 

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 10%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.2017 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

29.09.2008 

31.08.2017 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove sociálne služby a poradenstvo denná 1
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove sociálne služby a poradenstvo externá 1
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove sociálne služby a poradenstvo denná 2
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove sociálne služby a poradenstvo externá 2

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva sociálne služby a poradenstvo denná 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva sociálne služby a poradenstvo externá 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva sociálne služby a poradenstvo denná 2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva sociálne služby a poradenstvo externá 2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva sociálne služby a poradenstvo denná 3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva sociálne služby a poradenstvo externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov