Martin Boltižiar (prof., PhDr. RNDr., PhD.) ID: 18726833834

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

12.01.2016 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied geografia v regionálnom rozvoji denná 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied geografia v regionálnom rozvoji externá 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied geografia v regionálnom rozvoji externá 2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied geografia v regionálnom rozvoji denná 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov