Gabriel Bánesz (doc., PaedDr., PhD.) ID: 14755009204

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

07.11.2007 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta učiteľstvo techniky denná 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta učiteľstvo techniky externá 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta učiteľstvo techniky denná 2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta učiteľstvo techniky externá 2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta didaktika technických predmetov denná 3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta didaktika technických predmetov externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov