Agáta Csehiová (doc., dr. univ., PhD.) ID: 16996285941

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2018 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.1990 

31.10.2018 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2018 

31.10.2018 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia denná 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia externá 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia denná 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia denná 2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia externá 2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta učiteľstvo hudobného umenia denná 2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta didaktika hudby denná 3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta didaktika hudby externá 3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia denná 3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta pedagogika hudobného a hudobno-dramatického umenia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov