Žofia Bárcziová (Dr. habi, PaedDr., PhD.) ID: 84211016154

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Fakulta stredoeurópskych štúdií
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2016 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Fakulta stredoeurópskych štúdií
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.06.2014 

31.03.2016 

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Fakulta stredoeurópskych štúdií
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

13.02.2003 

19.06.2014 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 28.23%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.2018 

31.08.2018 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov