Miroslav Ballay (doc., Mgr., PhD.) ID: 15184576253

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2005 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta kulturológia denná 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta kulturológia externá 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta kulturológia denná 2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta kulturológia externá 2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta kulturológia denná 3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta kulturológia externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta kulturológia denná 3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta kulturológia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov