Zuzana Beňušková (prof., PhDr., CSc.) ID: 14165224918

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2014 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2005 

31.12.2013 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2011 

30.06.2012 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 10%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2012 

30.09.2012 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2012 

01.01.2013 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 99%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.01.2013 

30.06.2013 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 87.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

13.05.2019 

13.05.2019 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta sociológia denná 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta sociológia externá 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta sociológia - anglistika denná 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta sociológia denná 2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta sociológia externá 2
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta etnológia denná 3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta etnológia externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta etnológia denná 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta etnológia externá 1
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta etnológia denná 3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta etnológia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov