Eduard Chmelár (doc., Mgr., PhD.) ID: 10245200600

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Akadémia Policajného zboru
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 30%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Akadémia Policajného zboru
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2018 

31.08.2019 

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.02.2003 

31.08.2013 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta masmédií
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2010 

30.09.2012 

Vysoká škola Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2012 

30.04.2016 

Vysoká škola Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2016 

30.09.2016 

Vysoká škola Akadémia Policajného zboru
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 95%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2018 

31.01.2018 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta masmédií
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2012 

31.12.2012 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta masmédií
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 17%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

28.02.2013 

31.08.2013 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave mediálna komunikácia denná 1
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave mediálna komunikácia externá 1
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave mediálna komunikácia denná 1
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave mediálna komunikácia externá 1

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov