Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Jana Bírová (doc., Mgr., PhD.) ID: 96288973142

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2018 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.2015 

31.10.2015 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2015 

31.05.2018 

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2014 

06.11.2015 

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.09.2002 

31.12.2013 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 2

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) externá 1
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) externá 2
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta románske jazyky a kultúry denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta románske jazyky a kultúry externá 3
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta románske jazyky a kultúry externá 3
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta románske jazyky a kultúry denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.