Peter Chrastina (prof., RNDr., PhD.) ID: 20352267304

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2016 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2015 

31.08.2015 

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.11.2014 

31.01.2015 

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2005 

18.11.2014 

Vysoká škola Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Fakulta Fakulta cestovného ruchu
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 4.59%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2012 

31.12.2012 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta história a aplikovaná história v kyberpriestore denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta história a aplikovaná história v kyberpriestore externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta história a aplikovaná história v kyberpriestore denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta história a aplikovaná história v kyberpriestore externá 2

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta slovenské dejiny denná 3
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta slovenské dejiny externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov