Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Marwan Al-Absi (doc., PhDr., CSc.) ID: 10673164075

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2016 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta etnológia a blízkovýchodné štúdiá denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta etnológia a blízkovýchodné štúdiá externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta etnológia a blízkovýchodné štúdiá denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Filozofická fakulta etnológia a blízkovýchodné štúdiá externá 1

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.