Renáta Beličová (doc., PhDr., PhD.) ID: 53088546334

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.02.2016 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta Fakulta humanitných vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

08.09.2004 

14.02.2016 

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.08.1986 

31.08.2015 

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 10%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2015 

14.02.2016 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) denná 1
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) denná 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov