Eva Filová (Mgr. art., ArtD.) ID: 90134564117

Zobraziť výpis: Aktuálny

Aktuálne zamestnania k 31.03.2019

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Filmová a televízna fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 50.00%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2018 

 

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Filmová a televízna fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 50.00%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2018 

 

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 7.50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.02.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2019

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Filmová a televízna fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 50.00%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.2009 

30.06.2016 

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 22.50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.02.2012 

10.07.2012 

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 15.00%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.03.2013 

30.06.2013 

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Filmová a televízna fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 50.00%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2010 

30.06.2014 

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Filmová a televízna fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 50.00%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2015 

30.06.2016 

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Filmová a televízna fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 60.00%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2016 

30.06.2018 

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Filmová a televízna fakulta
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 40.00%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2016 

30.06.2018 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov