Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 896

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2020

Informácie o testovacej prevádzke

V rámci testovacej prevádzky sa údaje o garantovaní študijných programov zobrazujú len v obmedzenej miere, prípadne môžu absentovať. Rovnako môžu chýbať niektoré informácie o rozsahu pracovného času, najmä v prípade zamestnancov mimo pracovného pomeru (dohodári). Začiatok pracovného pomeru na niektorých vysokých školách vyjadruje prvotný nástup do zamestnania na danej vysokej škole, a nie platnosť aktuálnych údajov o pracovnom pomere (zastávaná funkcia a rozsah pracovného pomeru). Tieto nedostatky budú odstránené v priebehu roka 2012.

« späť na vyhľadávanie