Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 688
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
MAŠÁNOVÁ Vlasta
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Matejčeková Silvia
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Matejová Ivana
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Matiašová Eva
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
MATOŠOVÁ Monika
(PhDr.)
Lektor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
MÁTYÁS Štefan
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
MAYER Alexander
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Melicherová Katarína
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
MELICHEROVÁ Katarína
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Melichová Anna
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Méryová Dorota
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Mesárošová Zuzana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
MÉSÁROŠOVÁ Valburga
(PhDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Mesíková Viera
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Mezey Matej
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
MIČKOVÁ Zuzana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Mifkovič Andrej
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
MICHÁLEK Jozef
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Michaleková Michaela
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
MIKLOVIČOVÁ Emília
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Miko Michal
(MUDr. Mgr., PhD.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
MIKUS Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Mikušová Renáta
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Milučká Lucia
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Mistrík Martin
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Mišániová Zuzana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Miškufová Andrea
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Mitschová Katarína
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Mitterová Andrea
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
MLKVÁ Iveta
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
MOJŽIŠOVÁ Marianna
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Molčan Pavol
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
MONDEK Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
MORICOVÁ Štefánia
(Doc., MUDr., PhD., MPH)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
Mozolová Jana
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
MRÁZOVÁ Mariana
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Mrázová Barbara
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Mrižová Janette
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
MUCSKA Matej
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
MURÍNOVÁ Ľubica
(MUDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
MUSIL Peter
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
NÁBĚLEK Ludvík
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Nádaský Róbert
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Naďová Katarína
(MUDr., PhD., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
NÁGLOVÁ Miriama
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Nagyová Iveta
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
NAGYOVÁ Beáta
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Neubauerová Ľubica
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
NIKODÉMOVÁ Denisa
(Doc., RNDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
NIKOLINYOVÁ Jana
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
MAŠÁNOVÁ Vlasta
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Matejčeková Silvia
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Matejová Ivana
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
Matiašová Eva
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
MATOŠOVÁ Monika
(PhDr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
MÁTYÁS Štefan
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
MAYER Alexander
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Melicherová Katarína
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
MELICHEROVÁ Katarína
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Melichová Anna
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Méryová Dorota
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Mesárošová Zuzana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
MÉSÁROŠOVÁ Valburga
(PhDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Mesíková Viera
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Mezey Matej
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
MIČKOVÁ Zuzana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
Mifkovič Andrej
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
MICHÁLEK Jozef
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Michaleková Michaela
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
MIKLOVIČOVÁ Emília
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Miko Michal
(MUDr. Mgr., PhD.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
MIKUS Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Mikušová Renáta
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
Milučká Lucia
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Mistrík Martin
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
Mišániová Zuzana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Miškufová Andrea
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Mitschová Katarína
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Mitterová Andrea
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
MLKVÁ Iveta
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
MOJŽIŠOVÁ Marianna
(Mgr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Molčan Pavol
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
MONDEK Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
MORICOVÁ Štefánia
(Doc., MUDr., PhD., MPH)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
Mozolová Jana
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
MRÁZOVÁ Mariana
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
Mrázová Barbara
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Mrižová Janette
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
MUCSKA Matej
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
MURÍNOVÁ Ľubica
(MUDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
MUSIL Peter
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
NÁBĚLEK Ludvík
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Nádaský Róbert
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Naďová Katarína
(MUDr., PhD., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
NÁGLOVÁ Miriama
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Nagyová Iveta
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
NAGYOVÁ Beáta
(Mgr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Neubauerová Ľubica
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
NIKODÉMOVÁ Denisa
(Doc., RNDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
NIKOLINYOVÁ Jana
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.