Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 688
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
MAŠÁNOVÁ Vlasta
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Matejčeková Silvia
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
MATEJOVÁ Ivana
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Matiašová Eva
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
MATOŠOVÁ Monika
(PhDr.)
Lektor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
MÁTYÁS Štefan
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
MAYER Alexander
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Melicherová Katarína
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
MELICHEROVÁ Katarína
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Melichová Anna
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Méryová Dorota
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Mesárošová Zuzana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
MÉSÁROŠOVÁ Valburga
(PhDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Mesíková Viera
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
MEZEY Matej
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
MIČKOVÁ Zuzana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
MIFKOVIČ Andrej
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
MICHÁLEK Jozef
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Michaleková Michaela
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
MIKLOVIČOVÁ Emília
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
MIKO Michal
(Mgr., PhD.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
MIKUS Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
MIKUŠOVÁ Renáta
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Milučká Lucia
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
MISTRÍK Martin
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Mišániová Zuzana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Miškufová Andrea
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Mitschová Katarína
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Mitterová Andrea
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
MLKVÁ Iveta
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
MOJŽIŠOVÁ Marianna
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Molčan Pavol
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
MONDEK Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
MORICOVÁ Štefánia
(Doc., MUDr., PhD., MPH)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
Mozolová Jana
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
MRÁZOVÁ Mariana
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Mrázová Barbara
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Mrižová Janette
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
MUCSKA Matej
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
MURÍNOVÁ Ľubica
(MUDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
MUSIL Peter
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
NÁBĚLEK Ludvík
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Nádaský Róbert
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Naďová Katarína
(MUDr., PhD., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
NÁGLOVÁ Miriama
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Nagyová Iveta
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
NAGYOVÁ Beáta
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Neubauerová Ľubica
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
NIKODÉMOVÁ Denisa
(Doc., RNDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
NIKOLINYOVÁ Jana
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.