Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 671
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Michaleková Michaela Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
MIKLOVIČOVÁ Emília
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Miko Michal
(MUDr. Mgr., PhD.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
MIKUS Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Mikušová Renáta
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Mikušová Nikola
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Milučká Lucia
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Mistrík Martin
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Mišániová Zuzana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Miškufová Andrea
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
MLKVÁ Iveta
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
MONDEK Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
MORICOVÁ Štefánia
(Doc., MUDr., PhD., MPH)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
MRÁZOVÁ Mariana
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
MUCSKA Matej
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
MURÍNOVÁ Ľubica
(MUDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
MUSIL Peter
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
NÁBĚLEK Ludvík
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Nábělková Alena
(MUDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
NÁGLOVÁ Miriama
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Nagyová Iveta
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
NAGYOVÁ Beáta
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Neubauerová Ľubica
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
NIKODÉMOVÁ Denisa
(Doc., RNDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
NIKOLINYOVÁ Jana
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
NIKŠ Milan
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
NOGEOVÁ Adriana
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
NOSÁĽ Matej
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Nováková Andrea
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
NOVOTNÁ Tatiana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
NOVOTNÁ Oľga
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Nutterová Ingrid
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Obrtancová Eva
(RNDr., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Očenášová Janette
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
OFUKANÁ Alena
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Ochaba Róbert
(doc., PhDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 FVZ Aktuálny | Úplný
OKŠA Adrián
(Doc., MUDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
OLEÁROVÁ Anna
(PharmDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
OLTMAN Marián
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ONDERČANIN Milan
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ONDREJKOVIČOVÁ Alena
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ONDRIAŠOVÁ Mária
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Oravec Tomáš
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
OZOGÁNYOVÁ Magda
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
PACÁK Jozef
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
PADYŠÁKOVÁ Hana
(Doc., PhDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Palenčár Drahomír
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Pančušková Jana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
PASTOREK Jaromír
(prof., RNDr., DrSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Patarák Michal
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 09.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.