Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 668
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Mikuľáková Wioletta Bronislava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Mikulášková Gabriela
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Mikurčíková Lucia
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Minčík Ivan
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Miňová Monika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Misálová Gabriela
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny Úplný
Mitka Marek
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Mitríková Jana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Mitrová Adela
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Miženková Ľudmila
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Mojzeš Marcel
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny Úplný
Mokriš Marek
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Mokrišová Martina
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Molokáčová Zuzana
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Mrosková Slávka
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Mudrík Martin
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Muchacka Božena Irena
(prof., dr. hab.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Mušinka Alexander
(Mgr., Ph.D.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Mydlárová Blaščáková Marta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Mýtnik Miroslav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Mýtniková Jana
(Ing. Mgr., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Naďová Katarína
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Ňakatová Darina
(PhDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Nastišin Ľudovít
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Nechvátal Pavol
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Nemec Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Németh František
(doc., MUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Németyová Alexandra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Nikulin Andrej
(Mgr. PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny Úplný
Novotná Zuzana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Novotná Stanislava
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Novotná Erika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Novotný Peter
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Novotný Rudolf
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Oboňa Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Oborník Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Obročníková Andrea
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Očkovičová Ivona
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Olejárová Barbora
(Mgr.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Ološtiak Martin
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Ološtiaková Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Ondo Jaroslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Ondrijová Ivana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Ondriová Iveta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Opalková Jarmila
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Oriňáková Slavka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Orlický Vít
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Orsós Anna
(Dr. habi, PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Oťaheľ Ján
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Padiak Valerii
(Mgr., CSc.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Mikuľáková Wioletta Bronislava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Mikulášková Gabriela
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Mikurčíková Lucia
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Minčík Ivan
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Miňová Monika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Misálová Gabriela
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
GKTF
Mitka Marek
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Mitríková Jana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Mitrová Adela
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Miženková Ľudmila
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Mojzeš Marcel
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
GKTF
Mokriš Marek
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Mokrišová Martina
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Molokáčová Zuzana
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Mrosková Slávka
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Mudrík Martin
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Muchacka Božena Irena
(prof., dr. hab.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Mušinka Alexander
(Mgr., Ph.D.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Mydlárová Blaščáková Marta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Mýtnik Miroslav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Mýtniková Jana
(Ing. Mgr., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Naďová Katarína
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Ňakatová Darina
(PhDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Nastišin Ľudovít
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Nechvátal Pavol
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Nemec Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Németh František
(doc., MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Németyová Alexandra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Nikulin Andrej
(Mgr. PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PBF
Novotná Zuzana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Novotná Stanislava
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Novotná Erika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Novotný Peter
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Novotný Rudolf
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Oboňa Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Oborník Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Obročníková Andrea
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Očkovičová Ivona
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Olejárová Barbora
(Mgr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Ološtiak Martin
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Ološtiaková Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Ondo Jaroslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Ondrijová Ivana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Ondriová Iveta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Opalková Jarmila
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Oriňáková Slavka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Orlický Vít
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Orsós Anna
(Dr. habi, PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Oťaheľ Ján
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Padiak Valerii
(Mgr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.