Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 668
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Mikuľáková Wioletta Bronislava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Mikulášková Gabriela
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Mikurčíková Lucia
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Minčík Ivan
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Miňová Monika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Misálová Gabriela
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Mitka Marek
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Mitríková Jana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Mitrová Adela
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Miženková Ľudmila
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Mojzeš Marcel
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Mokriš Marek
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Mokrišová Martina
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Molokáčová Zuzana
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Mrosková Slávka
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Mudrík Martin
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Muchacka Božena Irena
(prof., dr. hab.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Mušinka Alexander
(Mgr., Ph.D.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Mydlárová Blaščáková Marta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Mýtnik Miroslav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Mýtniková Jana
(Ing. Mgr., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Naďová Katarína
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Ňakatová Darina
(PhDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Nastišin Ľudovít
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Nechvátal Pavol
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Nemec Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Németh František
(doc., MUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Németyová Alexandra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Nikulin Andrej
(Mgr. PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny | Úplný
Novotná Erika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Novotná Zuzana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Novotná Stanislava
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Novotný Rudolf
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Novotný Peter
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Oboňa Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Oborník Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Obročníková Andrea
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Očkovičová Ivona
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Olejárová Barbora
(Mgr.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Ološtiak Martin
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Ološtiaková Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Ondo Jaroslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Ondrijová Ivana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Ondriová Iveta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Opalková Jarmila
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Oriňáková Slavka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Orlický Vít
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Orsós Anna
(Dr. habi, PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Oťaheľ Ján
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Padiak Valerii
(Mgr., CSc.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.