Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 552
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Rózová Zdenka
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Rožňová Jitka
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Ruda Olga
(doc., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Ruman Ladislav
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Rumanová Lucia
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Rusnáková Jurina
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Rybanský Ľubomír
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Samko Milan
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Sandanusová Anna
(PaedDr., Ph.D.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Sándorová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Sándorová Anna
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Satková Janka
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Seidler Peter
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Selická Denisa
(PhDr. PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Semanišinová Mária
(Mgr.)
Lektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Shvaba Hanna Lektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Schlarmannová Janka
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Sirotkin Alexander
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Skačan Juraj
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Skalka Ján
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Slamková Alica
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Slezáková Tatiana
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Slezáková Zuzana
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 FSVZ Aktuálny | Úplný
Smolík Pavol
(prof., PhDr., ArtD.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Sokolová Jana
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Solgajová Andrea
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Sollár Tomáš
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Soták Vladimír
(doc., Ing., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Spáčilová Zuzana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Spálová Lucia
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Sťahel Richard
(doc., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Straňák Jozef
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Stranovská Eva
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Strejček František
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Styk Matej
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Swiatkiewicz Wojciech Krzysztof
(prof., dr. hab.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Szabó Tibor
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Szabo Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Szabómihály Gizella
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Szalai Daniel
(doc., akad. mal.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Száz Pavol
(Mgr. art., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Szekeres Ladislav
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Szentandrási Tibor
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Szíjjártóová Katarína
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Szórádová Eva
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Šarvajcová Marcela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Šašinová Dana
(doc., ArtD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 PdF Aktuálny | Úplný
Šebíková Lívia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Šebo Miroslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Šidlovská Miroslava
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 11.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.