Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 510
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Strmeňová Dagmar
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Strnádová Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Styková Ivana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Sugay Larisa Anatolievna
(prof., DrSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Suchý Jozef
(Ing., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Svítek Miroslav
(prof., Ing., Dr.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Syč Marek
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Sýkora Jozef
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Sýkorová Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Syrný Marek
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Šavrnochová Michaela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Ščerba Kamil
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Šebo Ján
(doc., JUDr. Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Šebová Ľubica
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Šedík Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Ševcová Katarína
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Ševčíková Janka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Šimočková Ivana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Šimonová Viera
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Škodová Martina
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Škrinárová Jarmila
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Škutová Daniela
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Škvareninová Dagmar
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Škvarna Dušan
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Šlosiar Ján
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Šmigeľ Michal
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Šolcová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Šoltésová Viktória
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Šošková Ivana
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Špirková Jana
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Špitalský Vladimír
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Šramková Marianna
(PhDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Štefaňáková Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FiF Aktuálny Úplný
Štefániková Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Štrangfeldová Jana
(doc., Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Štulajter Ivan
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Štulajterová Alena
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Šuch Juraj
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Šukolová Denisa
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Šuplata Marian
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Šuranová Zuzana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Šušová Prando Patrizia
(Dr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Švajda Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Švec Marek
(doc., JUDr., PhD., LL.M.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 PraF Aktuálny Úplný
Švorc Ľubomír
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FPV Aktuálny Úplný
Táborecká Janka
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Takáč Juraj
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Taliga Miloš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Tatár Jozef
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Terem Peter
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FPVaMV Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Strmeňová Dagmar
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Strnádová Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Styková Ivana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Sugay Larisa Anatolievna
(prof., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Suchý Jozef
(Ing., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Svítek Miroslav
(prof., Ing., Dr.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Syč Marek
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Sýkora Jozef
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Sýkorová Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Syrný Marek
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Šavrnochová Michaela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Ščerba Kamil
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Šebo Ján
(doc., JUDr. Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Šebová Ľubica
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Šedík Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Ševcová Katarína
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Ševčíková Janka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Šimočková Ivana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Šimonová Viera
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Škodová Martina
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Škrinárová Jarmila
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Škutová Daniela
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Škvareninová Dagmar
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Škvarna Dušan
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Šlosiar Ján
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Šmigeľ Michal
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Šolcová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Šoltésová Viktória
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Šošková Ivana
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Špirková Jana
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Špitalský Vladimír
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Šramková Marianna
(PhDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Štefaňáková Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2
FiF
Štefániková Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Štrangfeldová Jana
(doc., Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Štulajter Ivan
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Štulajterová Alena
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Šuch Juraj
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Šukolová Denisa
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Šuplata Marian
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Šuranová Zuzana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Šušová Prando Patrizia
(Dr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Švajda Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Švec Marek
(doc., JUDr., PhD., LL.M.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2
PraF
Švorc Ľubomír
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2
FPV
Táborecká Janka
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Takáč Juraj
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Taliga Miloš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Tatár Jozef
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Terem Peter
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2
FPVaMV

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.