Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 668
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Liptáková Ľudmila
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Litavcová Eva
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Litecká Juliána
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Lizáková Ľubomíra
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Ljubimová Jana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Lojová Zuzana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Longauerová Drahomíra
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Lorincová Tatiana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Lovašová Soňa
(doc., Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove 2 FF Aktuálny | Úplný
Lukáč Marek
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Lukáč Eduard
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Lukáč Juraj
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Lukáčová Silvia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Lyócsa Štefan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove 2 FM Aktuálny | Úplný
Mačáková Jana
(Mgr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Mačeková Soňa
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Madziková Alena
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Magdová Monika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Magurová Dagmar
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Majerníková Ľudmila
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Majherová Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Makky Lukáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Malinovská Zuzana
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Manko Peter
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Maradyk Nataliya
(doc., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Marchevská Martina
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Marchevský Ondrej
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Mariychuk Ruslan
(doc., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Markovič Pavol
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Martončik Marcel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Marušin Vladimír
(doc., Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Mašterová Valéria
(PhDr.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Matijová Mária
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Maťková Svetlana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Matlovičová Kvetoslava
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Matúš Ivan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Matušíková Daniela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Mayer Katarína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Medňanská Irena
(prof., Mgr. art., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Medňanský Karol
(doc., Mgr. art., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Melkusová Helena
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Melnyk Juraj
(ThDr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Mergeš Jozef
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Mertová Nikoleta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Migašová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Mihalková Gabriela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Mihina František
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Michaeli Eva
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Michalko Miloslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Michalková Jana
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.