Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 335
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Tkáčik Ladislav
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Tomíková Eva
(Mgr., MPH)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Trajtelová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Trębski Krzysztof Adam
(ThLic., Ph.D.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Trnka Alfréd
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Trojčáková Veronika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Urbančok Milan
(ThDr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Vadíková Katarína Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Valentovičová Jana
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Vančová Hana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Varga Peter
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Varsik Vladimír
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Vaško Lukáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Vaverčáková Marta
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Vindišová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Vitézová Eva
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Vladár Vojtech
(doc., JUDr. Mgr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave 2 PraF Aktuálny | Úplný
Vojtaššák Ján
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave 2 FZSP Aktuálny | Úplný
Vojtko Stanislav
(prof., ThDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Vráblová Miroslava
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Vyšný Peter
(doc., JUDr., PhD., Ph.D.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Wiesenganger Marek
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Záhorcová Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Zálešák Tomáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Zápotočná Oľga
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Zervan Marián
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave 2 FF Aktuálny | Úplný
Zloch Pavol
(JUDr., CSc.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Zvarík Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Žáková Martina
(doc., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Žákovič Vincent
(MUDr.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave 2 FZSP Aktuálny | Úplný
Žažová Henrieta
(PhDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trnavská univerzita v Trnave Aktuálny | Úplný
Žitňanská Lucia
(Doc., PhD., JUDr.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave 2 PraF Aktuálny | Úplný
Žitný Peter
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Žoldošová Kristína
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Žuffa Jozef
(doc., Dr. theol.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 03.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.