Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 1012
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Ivančová Eleonóra
(MDDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Ivančová Lena
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Ivanecký Štefan
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Jacková Dominika
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Jakab Radomír
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny Úplný
Jancura Daniel
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Jančát Lukáš
(Mgr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny Úplný
Jančura Mikuláš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Janičko Martin
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Janičková Lucia
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Janigová Slávka
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Janitorová Eva
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Jankajová Monika
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Jánošíková Martina
(doc., JUDr., Ph.D.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny Úplný
Janovec Ladislav
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Janovská Anna
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Jarčuška Peter
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
JARČUŠKA Pavol
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 LF Aktuálny Úplný
Jarčušková Dominika
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Jasinská Lucia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Jaščur Michal
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Jautová Jagienka
(prof., MUDr., PhD., MBA)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Javorský Martin
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Jeleňová Iveta
(doc., Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FVS Aktuálny Úplný
Jenča Andrej
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Jenča Andrej
(Dr. h. c, MUDr., CSc., MPH)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Jenčíková Blanka
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Jenčová Janka
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 LF Aktuálny Úplný
Jenčová Anna
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 FF Aktuálny Úplný
Jendrichovský Marián
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Jendroľ Stanislav
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Jendruch Jozef
(MDDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Jendželovský Rastislav
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Jesenko Michal
(doc., JUDr. Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FVS Aktuálny Úplný
Jesenková Adriana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Ješková Zuzana
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Jirásek Jozef
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Jirásek Ondrěj
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Jochmanová Ivana
(MUDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Joppa Pavol
(doc., MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Juhás Stanislav
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Junger Ján
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Aktuálny Úplný
Jurašeková Zuzana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny Úplný
Jurečková Beáta
(PhDr., PhD.)
Lektor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Jurgová Tatiana
(doc., MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Juriš Peter
(prof., MVDr., CSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 LF Aktuálny Úplný
Jusko Štefan
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Kačmár Pavol
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny Úplný
Kačmariková Andrea
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Kačureková Viktória
(MDDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Ivančová Eleonóra
(MDDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Ivančová Lena
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Ivanecký Štefan
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Jacková Dominika
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Jakab Radomír
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PraF
Jancura Daniel
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Jančát Lukáš
(Mgr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PraF
Jančura Mikuláš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Janičko Martin
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Janičková Lucia
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Janigová Slávka
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Janitorová Eva
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Jankajová Monika
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Jánošíková Martina
(doc., JUDr., Ph.D.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PraF
Janovec Ladislav
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Janovská Anna
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Jarčuška Peter
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
JARČUŠKA Pavol
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2
LF
Jarčušková Dominika
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Jasinská Lucia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Jaščur Michal
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Jautová Jagienka
(prof., MUDr., PhD., MBA)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Javorský Martin
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Jeleňová Iveta
(doc., Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FVS
Jenča Andrej
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Jenča Andrej
(Dr. h. c, MUDr., CSc., MPH)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Jenčíková Blanka
(Mgr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Jenčová Janka
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2
LF
Jenčová Anna
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2
FF
Jendrichovský Marián
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Jendroľ Stanislav
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Jendruch Jozef
(MDDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Jendželovský Rastislav
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Jesenko Michal
(doc., JUDr. Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FVS
Jesenková Adriana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Ješková Zuzana
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Jirásek Jozef
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Jirásek Ondrěj
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Jochmanová Ivana
(MUDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Joppa Pavol
(doc., MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Juhás Stanislav
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Junger Ján
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jurašeková Zuzana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
PriF
Jurečková Beáta
(PhDr., PhD.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Jurgová Tatiana
(doc., MUDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Juriš Peter
(prof., MVDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2
LF
Jusko Štefan
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Kačmár Pavol
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
FF
Kačmariková Andrea
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF
Kačureková Viktória
(MDDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
LF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.