Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 688
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
KOLIBÁŠOVÁ Klaudia
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
KOLLÁRIKOVÁ Zuzana
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Komačeková Dagmar
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 FOZOŠ Aktuálny Úplný
Koňošová Helena
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 FOZOŠ Aktuálny Úplný
KOPÁLOVÁ Tatiana
(MUDr., MPH)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
KOPPOVÁ Kvetoslava
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
KOSORINOVÁ Dana
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
KOŠČÁLOVÁ Alena
(MUDr., MSc.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
KOŠČOVÁ Silvia
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Košík Miroslav
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Koštialová Barbora
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Kothaj Ján
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
KOVÁCSOVÁ Erika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Kováč Michal
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Kováč Ondrej
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
KOVÁČ Gustáv
(Prof., MUDr., RNDr., MBA)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Kováč Roman
(Doc., MUDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
KRAHULEC Boris
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
KRÁLIK Gabriel
(Doc., RNDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
KRÁLINSKÝ Karol
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Krátky Ján
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Krčméry Vladimír
(prof., MUDr., DrSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
KRČMÉRYOVÁ Terézia
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
KRESÁNEK Jaroslav
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
KRISTOVÁ Jarmila
(Doc., PhDr., PhD., MPH)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
KRIŠTOFÍKOVÁ Michaela
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
KRIŠTÚFEK Peter
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
KRIŠTÚFKOVÁ Zuzana
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
KRIVOŠÍKOVÁ Zora
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
KRIŽANOVÁ Kristina
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
KRIŽANOVÁ Daniela
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Kubáček Rastislav
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Kubišová Mária
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Kucbelová Zuzana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Kuciaková Jana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
KUDLEJOVÁ Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Kuráková Marta
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Kuruc Roman
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Kuruczová Ľubica
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Kušnirák Ján
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Kyseľ Peter
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 FZ Aktuálny Úplný
LACKOVÁ Eliška
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
LAJDOVÁ Ingrid
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
LAKATOŠ HANICOVÁ Denisa
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Lalíková Michaela
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
LANCZ Kinga
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
LANGOVÁ Lucia
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Laššáková Miroslava
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
LAŠŠÁN Štefan
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
LÁTAL Jiří
(Prof., MUDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
KOLIBÁŠOVÁ Klaudia
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
KOLLÁRIKOVÁ Zuzana
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Komačeková Dagmar
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
FOZOŠ
Koňošová Helena
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
FOZOŠ
KOPÁLOVÁ Tatiana
(MUDr., MPH)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
KOPPOVÁ Kvetoslava
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
KOSORINOVÁ Dana
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
KOŠČÁLOVÁ Alena
(MUDr., MSc.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
KOŠČOVÁ Silvia
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Košík Miroslav
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Koštialová Barbora
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Kothaj Ján
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
KOVÁCSOVÁ Erika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Kováč Michal
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Kováč Ondrej
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
KOVÁČ Gustáv
(Prof., MUDr., RNDr., MBA)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Kováč Roman
(Doc., MUDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
KRAHULEC Boris
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
KRÁLIK Gabriel
(Doc., RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
KRÁLINSKÝ Karol
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Krátky Ján
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Krčméry Vladimír
(prof., MUDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
KRČMÉRYOVÁ Terézia
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
KRESÁNEK Jaroslav
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
KRISTOVÁ Jarmila
(Doc., PhDr., PhD., MPH)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
KRIŠTOFÍKOVÁ Michaela
(Mgr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
KRIŠTÚFEK Peter
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
KRIŠTÚFKOVÁ Zuzana
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
KRIVOŠÍKOVÁ Zora
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
KRIŽANOVÁ Kristina
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
KRIŽANOVÁ Daniela
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Kubáček Rastislav
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Kubišová Mária
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Kucbelová Zuzana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Kuciaková Jana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
KUDLEJOVÁ Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Kuráková Marta
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Kuruc Roman
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Kuruczová Ľubica
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Kušnirák Ján
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Kyseľ Peter
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
FZ
LACKOVÁ Eliška
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
LAJDOVÁ Ingrid
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
LAKATOŠ HANICOVÁ Denisa
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Lalíková Michaela
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
LANCZ Kinga
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
LANGOVÁ Lucia
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Laššáková Miroslava
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
LAŠŠÁN Štefan
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
LÁTAL Jiří
(Prof., MUDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.