Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 671
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
KOVÁCSOVÁ Erika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
KOVÁČ Gustáv
(Prof., MUDr., RNDr., MBA)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Kováč Michal
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Kovalčíková Zuzana
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
KRAHULEC Boris
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
KRAJČÍK Štefan
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
KRÁLIK Gabriel
(Doc., RNDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
KRÁLINSKÝ Karol
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Kramár Matej
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Krátky Ján
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Krčméry Vladimír
(prof., MUDr., DrSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
KRČMÉRYOVÁ Terézia
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
KRESÁNEK Jaroslav
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
KRCHŇAVÁ Zuzana
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
KRISTOVÁ Jarmila
(Doc., PhDr., PhD., MPH)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
KRIŠTÚFEK Peter
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
KRIŠTÚFKOVÁ Zuzana
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
KRIVOŠÍKOVÁ Zora
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
KRIŽANOVÁ Lucia
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
KRIŽANOVÁ Kristina
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
KRIŽANOVÁ Daniela
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
KUDLEJOVÁ Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
KULIŠEK Filip
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Kuráková Marta
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
KURUC Roman
(MUDr.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Kušnierik Stanislav Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Kušnirák Ján
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Kyseľ Peter
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 FZ Aktuálny | Úplný
LACKOVÁ Eliška
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
LAJDOVÁ Ingrid
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
LAKATOŠ HANICOVÁ Denisa
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
LANCZ Kinga
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
LANGOVÁ Lucia
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Laššáková Miroslava
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
LAŠŠÁN Štefan
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
LÁTAL Jiří
(Prof., MUDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
LAUKOVÁ Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
LEHOTSKÁ Renáta
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
LEHOTSKÁ MIKUŠOVÁ Miroslava
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
LIPOVSKÝ Ľubomír
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
LISÝ Ľubomír
(Prof., MUDr., DrSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Liška Michal
(MUDr., MPH)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
LÍŠKOVÁ Aurélia
(RNDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
LOHAJOVÁ BEHULOVÁ Regina
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Lubyová Monika
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
LUČENIČ Martin
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
LUKAČKOVÁ Renata
(RNDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Lukáčová Jana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
LUKÁŠ Jozef
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Lysinová Ľudmila
(MUDr., MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 09.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.