Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 343
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Švecová Magdaléna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Švikruha Martin
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny Úplný
Tabačeková Jana
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Tinka Jozef
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Titiš Ján
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Tokárová Zita
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Tománková Andrea
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Tomašovičová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Trnka Andrej
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Trubenová Jaroslava
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Tyschenko Oleh
(prof., DrSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Uhnák Adam
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Ungerová Magdaléna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Ürgeová Eva
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Uváčková Ľubica
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Václavíková Ivana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Václavová Andrea
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Vadkertiová Andrea
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Valek Michael
(Bc.)
Lektor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Valica Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Valigura Dušan
(doc., Ing., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Vanek Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Vaská Eva
(PhDr., MPH)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny Úplný
Vavrová Marta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Velický Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Višňovský Ján
(doc., PhDr., PhD., mim. profesor)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Vrabec Norbert
(doc., Mgr., PhD., mim. profesor)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Vranovičová Beáta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Vulganová Katarína
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny Úplný
Vybíhal Václav
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny Úplný
Walter Aaron Thomas
(MBA, PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny Úplný
Wojciechowski Lukasz Pawel
(doc., Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Zábojník Rastislav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Zachar Karol
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny Úplný
Zambojová Ingrid
(PhDr.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny Úplný
Zárubová Helena
(Mgr.)
Asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Zaušková Anna
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Zubko Peter
(prof., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Žákovič Vincent
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny Úplný
Žeňuchová Katarína
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Žiaková Elena
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny Úplný
Žilka Peter
(PhDr.)
Lektor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny Úplný
Župčán Ladislav
(Mgr. PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Švecová Magdaléna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Švikruha Martin
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FSV
Tabačeková Jana
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Tinka Jozef
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Titiš Ján
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Tokárová Zita
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Tománková Andrea
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Tomašovičová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Trnka Andrej
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Trubenová Jaroslava
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Tyschenko Oleh
(prof., DrSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Uhnák Adam
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Ungerová Magdaléna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Ürgeová Eva
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Uváčková Ľubica
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Václavíková Ivana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Václavová Andrea
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Vadkertiová Andrea
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Valek Michael
(Bc.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Valica Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Valigura Dušan
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Vanek Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Vaská Eva
(PhDr., MPH)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2
Vavrová Marta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Velický Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Višňovský Ján
(doc., PhDr., PhD., mim. profesor)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Vrabec Norbert
(doc., Mgr., PhD., mim. profesor)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Vranovičová Beáta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Vulganová Katarína
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Vybíhal Václav
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FSV
Walter Aaron Thomas
(MBA, PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FSV
Wojciechowski Lukasz Pawel
(doc., Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Zábojník Rastislav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Zachar Karol
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FSV
Zambojová Ingrid
(PhDr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Zárubová Helena
(Mgr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Zaušková Anna
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Zubko Peter
(prof., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Žákovič Vincent
(MUDr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2
Žeňuchová Katarína
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Žiaková Elena
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Žilka Peter
(PhDr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Župčán Ladislav
(Mgr. PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.