Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 363
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Ščasnovičová Ivana
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Šefarová Iveta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Šikl Radovan
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Šilhár Stanislav
(doc., Ing., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Šimko Martin
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny | Úplný
Šimon Marek
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Šimončič Marek
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Šimonová Michaela
(PhDr.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Široká Zora
(PaedDr.)
Lektor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Škachová Oľga
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Škripcová Lucia
(Mgr. Bc., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Škvareninová Oľga
(PhDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Šmída Ján
(RNDr.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Špoták Miloslav
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Šramel Bystrík
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Šramková Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Štich Ivan
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Šujanová Jana
(doc., Ing., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Švec Marek
(doc., JUDr., PhD., LL.M.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Švecová Magdaléna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Švikruha Martin
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Tinka Jozef
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Tišáková Lenka
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Titiš Ján
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Tokárová Zita
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Tománková Andrea
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Tomašovičová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Trnka Andrej
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Trubenová Jaroslava
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Tyschenko Oleh
(prof., DrSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Uhnák Adam
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Ungerová Magdaléna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Ürgeová Eva
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Uváčková Ľubica
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Václavíková Ivana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Vadkertiová Andrea
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Valek Michael
(Bc.)
Lektor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Valica Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Valigura Dušan
(doc., Ing., PhD., mim. profesor)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Vanek Peter
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Vaská Eva
(PhDr., MPH)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Vavrová Marta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Velický Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Vesel Eduard
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Višňovský Ján
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Vrabec Norbert
(doc., Mgr., PhD.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Vranovičová Beáta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Vulganová Katarína
(RNDr.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Vybíhal Václav
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Walter Aaron Thomas
(Master, PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 03.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.