Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 668
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Koporová Kvetoslava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Korečko Jaroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Korchynska Oksana
(prof., MUDr., DrSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Kosturková Martina
(PhDr. PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove 2 FHPV Aktuálny Úplný
Košalová Klaudia
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Koščo Ján
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Kotráň Milan
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Kotrusová Júlia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Kotulič Rastislav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Kováč Martin
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Kováčová Silvia
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Kovaľ Peter
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Kovaľ Ján
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Kovaľ Alexander
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Kovalčíková Iveta
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Kovalik Slančová Terézia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Kovaľová Eva
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Kowalska Alicja
(Ph.D.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Kozárová Irina
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Kozel Matúš
(PhDr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Kožejová Jarmila
(PaedDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Koželová Adriána
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Krajčová Nadežda
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Krajkovičová Jana
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Kravčáková Vozárová Ivana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Kraviarová Marianna
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Kredátusová Jarmila
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Kresila Juraj
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Krokusová Juliana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Kubák Matúš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove 2 FM Aktuálny Úplný
Kuchárik Marián
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Kuchárová Miroslava
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Kupko Valerij
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Kupková Ivana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Kuriplachová Gabriela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Kušnír Jaroslav
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Kušnírová Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Kuz Halyna
(doc., PhD.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Kuzyšin Bohuslav
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny Úplný
Kvašňáková Dagmar
(Mgr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Kvokačka Adrián
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Kyslan Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Labun Pavol
(RNDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Lačný Martin
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Lengyelová Andrea
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Lenhardtová Martina
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Lenková Rút
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Lešková Danka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Liba Jozef
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove 2 PdF Aktuálny Úplný
Ligday Miroslav
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Koporová Kvetoslava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Korečko Jaroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Korchynska Oksana
(prof., MUDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Kosturková Martina
(PhDr. PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove 2
FHPV
Košalová Klaudia
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Koščo Ján
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Kotráň Milan
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Kotrusová Júlia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Kotulič Rastislav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Kováč Martin
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Kováčová Silvia
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Kovaľ Peter
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Kovaľ Ján
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Kovaľ Alexander
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Kovalčíková Iveta
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Kovalik Slančová Terézia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Kovaľová Eva
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Kowalska Alicja
(Ph.D.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Kozárová Irina
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Kozel Matúš
(PhDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Kožejová Jarmila
(PaedDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Koželová Adriána
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Krajčová Nadežda
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Krajkovičová Jana
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Kravčáková Vozárová Ivana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Kraviarová Marianna
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Kredátusová Jarmila
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Kresila Juraj
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Krokusová Juliana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Kubák Matúš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove 2
FM
Kuchárik Marián
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Kuchárová Miroslava
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Kupko Valerij
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Kupková Ivana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Kuriplachová Gabriela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Kušnír Jaroslav
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Kušnírová Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Kuz Halyna
(doc., PhD.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Kuzyšin Bohuslav
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PBF
Kvašňáková Dagmar
(Mgr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Kvokačka Adrián
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Kyslan Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Labun Pavol
(RNDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Lačný Martin
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Lengyelová Andrea
(PhDr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Lenhardtová Martina
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Lenková Rút
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Lešková Danka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Liba Jozef
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove 2
PdF
Ligday Miroslav
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.