Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 510
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Nuber Jorn Lektor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Očkajová Alena
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Odaloš Pavol
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Olejárová Miriam
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Olchowa Gabriela
(doc., Dr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Ondria Peter
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FPVaMV Aktuálny | Úplný
Ondrová Júlia
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Opáth Lukáš
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Orviská Marta
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Osvaldová Zuzana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Pajtinka Erik
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny | Úplný
Papšo Peter
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Pašková Lucia
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Patráš Vladimír
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FiF Aktuálny | Úplný
Patterson Todd Lee
(M. Div., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Pavlov Ivan
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 PdF Aktuálny | Úplný
Pavlovkin Jan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Pazúrik Milan
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Pecníková Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Pekár Bernard
(prof., JUDr. Ing., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Petrík Štefan
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Petríková Lucia
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Pintér Ľubomír
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Píry Martin
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Pisár Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Pivovarniček Pavol
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Pliešovská Ľubica
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Polčicová Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny | Úplný
Poliačiková Eva
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Poliach Vladimír
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Pomffyová Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 EkF Aktuálny | Úplný
Pompurová Kristína
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Pondelíková Renáta
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Popelka Jaroslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Popjaková Dagmar
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Porubský Štefan
(prof., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Pouš Richard
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Považanová Mariana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Procházka Pavel
(prof., ThDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Pršová Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Pupiš Martin
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Pupišová Zuzana
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Račáková Anita
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Raganová Janka
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Reichwalderová Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Repoň Anton
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Rigová Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Rigová Emília
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Rosputinský Peter
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny | Úplný
Rošková Miroslava
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.