Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 368
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Siskovič Štefan
(JUDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Slaná Miriam
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Slaný Jaroslav
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Slezáková Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Spišiaková Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Stoffa Ján
(prof., Ing., DrSc.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Stoffová Veronika
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Strenková Iveta
(ThLic., Th. D.)
Výskumný pracovník - výskumník Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Streško Marian
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Struhárová Terézia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Szabová Eva
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Szeliga Peter
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Šabo Martin
(ThDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Šarkan Martin
(Mgr.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave 2 TF Aktuálny | Úplný
Šebo Martin
(M. A., D.Th.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Šimovček Ivan
(prof., JUDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Škreko Anton
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Škvrnda Radoslav
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Šmid Marek
(JUDr., LL.M.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Šmid Marek
(prof. do, JUDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Šmidová Mária
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Šofranko Jozef
(JCLic.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Špajdel Marián
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Štefanko Jozef
(Mgr., PhD., LL.M.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Štofko Miloš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Štrbo Milan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Šuhajdová Ivana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Šurinová Iveta
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Švecová Adriána
(doc., PhDr. JUDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Taylor Mark Steven
(Dr.)
Výskumný pracovník - výskumník Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Tiňo Jozef
(doc., S.S.Lic., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Tomíková Eva
(Mgr., MPH)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Trębski Krzysztof Adam
(ThLic., Ph.D.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Trnka Alfréd
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Trojčáková Veronika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Urbančok Milan
(ThDr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Vadíková Katarína Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Valentovičová Jana
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Vančová Hana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Vaňuš Marek
(ThDr., PhD.)
Asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Varga Peter
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Varsik Vladimír
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Vaško Lukáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Vaverčáková Marta
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Vidi Iveta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Vilhan Pavel
(ThDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Vindišová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Vitézová Eva
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Vladár Vojtech
(doc., JUDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave 2 PraF Aktuálny | Úplný
Vojtaššák Ján
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 03.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.