Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 522
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Magdina Peter
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Majdan Radoslav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Maková Jana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Malý Vlastimil
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Mareček Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Margetín Milan
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Mariš Martin
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny Úplný
Marišová Eleonóra
(prof., JUDr., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny Úplný
Maruniaková Nora
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Massanyi Peter
(prof., MVDr., DrSc.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Mašková Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Matejková Eva
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Matušek Vladimír
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Matušeková Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Medo Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Melichová Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny Úplný
Mendelová Andrea
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Mezey Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Mezeyová Ivana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Mihina Štefan
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Mihinová Marta Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Miko Marián
(Ing., CSc.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Mikuš Rastislav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Mikušovič Daniel
(Mgr.)
Lektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Aktuálny Úplný
Miluchová Martina
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Mindek Slavomír
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Miškeje Michal
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Aktuálny Úplný
Miššík Juraj
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Mlynáriková Vysoká Dominika
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Mlynek Juraj
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Mlyneková Eva
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Mojžiš Miroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Moravcová Ľubomíra
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Moravčík Ľuboš
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Moravčíková Nina
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Moravčíková Danka
(doc., Mgr. Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Moroz Serhiy
(doc., Ing., CSc.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Mravcová Anna
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Mrázová Jana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Muchová Zlatica
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Musilová Janette
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Nagyová Ľudmila
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Nambuge Dimuth Hasantha
(M.Sc., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Navrátilová Alica
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Neomániová Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Noskovič Jaroslav
(doc., Ing., CSc.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Novák Ján
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Novák Ján
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Novotná Beáta
(Ing., PhD., Ing.-Paed.IGIP)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Nôžková Janka
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Magdina Peter
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Majdan Radoslav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Maková Jana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Malý Vlastimil
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Mareček Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Margetín Milan
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Mariš Martin
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEŠRR
Marišová Eleonóra
(prof., JUDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEŠRR
Maruniaková Nora
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Massanyi Peter
(prof., MVDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Mašková Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Matejková Eva
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Matušek Vladimír
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Matušeková Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Medo Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Melichová Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEŠRR
Mendelová Andrea
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Mezey Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Mezeyová Ivana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Mihina Štefan
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Mihinová Marta Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Miko Marián
(Ing., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Mikuš Rastislav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Mikušovič Daniel
(Mgr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Miluchová Martina
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Mindek Slavomír
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Miškeje Michal
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Miššík Juraj
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Mlynáriková Vysoká Dominika
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Mlynek Juraj
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Mlyneková Eva
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Mojžiš Miroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Moravcová Ľubomíra
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Moravčík Ľuboš
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Moravčíková Nina
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Moravčíková Danka
(doc., Mgr. Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Moroz Serhiy
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Mravcová Anna
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Mrázová Jana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Muchová Zlatica
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Musilová Janette
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Nagyová Ľudmila
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Nambuge Dimuth Hasantha
(M.Sc., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Navrátilová Alica
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Neomániová Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Noskovič Jaroslav
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Novák Ján
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Novák Ján
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Novotná Beáta
(Ing., PhD., Ing.-Paed.IGIP)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Nôžková Janka
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.