Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 3080
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Zubáková Peregrinová Martina
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Zúbeková Zuzana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Zubriczký Gabriel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Zumrík Miroslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Zupka Dušan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Zvara Vladimír
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Zvarík Milan
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Zvaríková Martina
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Žabka Martin
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Žabka Marek
(RNDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Žarnovičan Hubert
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Ženiš Tibor
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Ženišová Zlatica
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Žeňuch Peter
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Žiačiková Ivana
(MUDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Žiak Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Žiak Dávid
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Žiaková Katarína
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Žiaran Stanislav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Žigo Imrich
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Žigo Pavol
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Žigová Ľudmila
(PhDr.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Žila Ivan
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Žilinská Zuzana
(doc., MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Žilková Katarína
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Žitná Darina Výskumný pracovník - technik Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Žitňanová Ingrid
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Žlnayová Lucia
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Žúbor Pavol
(prof., MUDr., DrSc., MBA)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Žufková Viera
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
«« 1 16 32 47 59 60 61 62 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 24.09.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.