Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 3124
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Zumrík Miroslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Zupka Dušan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Zvara Vladimír
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Zvarík Milan
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Zvaríková Martina
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Žabka Martin
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Žarnovičan Hubert
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Žárská Petra
(Mgr., PhD., LL.M.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny Úplný
Ženiš Tibor
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Žeňuch Peter
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Žiačiková Ivana
(MUDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Žiak Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Žiak Dávid
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Žiaková Katarína
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Žiaran Stanislav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Žigo Imrich
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Žila Ivan
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Žilinská Zuzana
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Žilková Katarína
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Žitná Darina Výskumný pracovník - technik Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Žitňanová Ingrid
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Žitňanová Kristína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Žlnayová Lucia
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Žufková Viera
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Zumrík Miroslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Zupka Dušan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Zvara Vladimír
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Zvarík Milan
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Zvaríková Martina
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Žabka Martin
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Žarnovičan Hubert
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Žárská Petra
(Mgr., PhD., LL.M.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PraF
Ženiš Tibor
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Žeňuch Peter
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Žiačiková Ivana
(MUDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Žiak Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Žiak Dávid
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Žiaková Katarína
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Žiaran Stanislav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Žigo Imrich
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Žila Ivan
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Žilinská Zuzana
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Žilková Katarína
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Žitná Darina Výskumný pracovník - technik Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Žitňanová Ingrid
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Žitňanová Kristína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Žlnayová Lucia
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Žufková Viera
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FaF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.