Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 3124
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Záhorák Michal
(MDDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Zahoran Miroslav
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Zahoranová Anna
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Záhorec Roman
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Záhorec Martin
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Záhorec Ján
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Záhorská Eva
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Zahradníková Eva
(Ing. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Záhumenský Jozef
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Zajac Matúš
(Mgr. art.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Zajičková Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny Úplný
Zajko Juraj
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Zakrzewska-Verdugo Magdalena
(Mgr., Ph.D.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Zamborský Radoslav
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Zamborský Stanislav
(prof., Mgr., ArtD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Zanovitová Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Zaťka Michal
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Zaviš Monika
(doc., PaedDr. ThDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Zborilová Monika Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Zeiselová Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Zelenák Peter
(PhDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Zeleňák Kamil
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Zelinová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Zeman Igor
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Zeman Jakub
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Zeman Michal
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Zemanová Mária
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Zemanová Martina Výskumný pracovník - technik Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Zemanová Alena
(PhDr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Zemanová Júlia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Zemková Erika
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave 2 FTVŠ Aktuálny Úplný
Zhang Yihong
(Mgr., Ph.D.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Zhang Cziráková Daniela
(Mgr., PhD.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Zibolen Mirko
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Zibolenová Mária
(PhDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Zibolenová Jana
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Zigo Pavol
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Zimanová Jana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Zimányiová Miroslava
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Ziolkovský Anton
(ThLic., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave RCBF Aktuálny Úplný
Zlatoš Pavol
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Zlatovský Pavol
(Mgr.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Zohdi Vladislava
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Zoľák Vladimír
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Zolcer Štefan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Zolcerová Ivana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Zouhar Marián
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Zubáková Peregrinová Martina
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Zúbeková Zuzana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Zubriczký Gabriel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Záhorák Michal
(MDDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Zahoran Miroslav
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Zahoranová Anna
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Záhorec Roman
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Záhorec Martin
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Záhorec Ján
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Záhorská Eva
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Zahradníková Eva
(Ing. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Záhumenský Jozef
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Zajac Matúš
(Mgr. art.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Zajičková Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FaF
Zajko Juraj
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Zakrzewska-Verdugo Magdalena
(Mgr., Ph.D.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Zamborský Radoslav
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Zamborský Stanislav
(prof., Mgr., ArtD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Zanovitová Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Zaťka Michal
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Zaviš Monika
(doc., PaedDr. ThDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Zborilová Monika Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Zeiselová Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Zelenák Peter
(PhDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Zeleňák Kamil
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Zelinová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Zeman Igor
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Zeman Jakub
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Zeman Michal
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Zemanová Mária
(MUDr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Zemanová Martina Výskumný pracovník - technik Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Zemanová Alena
(PhDr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Zemanová Júlia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Zemková Erika
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
FTVŠ
Zhang Yihong
(Mgr., Ph.D.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Zhang Cziráková Daniela
(Mgr., PhD.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Zibolen Mirko
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Zibolenová Mária
(PhDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Zibolenová Jana
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Zigo Pavol
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Zimanová Jana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Zimányiová Miroslava
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Ziolkovský Anton
(ThLic., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
RCBF
Zlatoš Pavol
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Zlatovský Pavol
(Mgr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Zohdi Vladislava
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Zoľák Vladimír
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Zolcer Štefan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Zolcerová Ivana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Zouhar Marián
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Zubáková Peregrinová Martina
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Zúbeková Zuzana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Zubriczký Gabriel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.