Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 363
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Priečko Martin
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Prostináková Hossová Monika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Raabová Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Radošinská Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Rafay Ján
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Rajnák Cyril
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Rákoš Juraj
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Randin Alexander
(doc., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Rataj Jan
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Rekemová Simona
(Mgr.)
Lektor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Reschová Jana
(doc., JUDr., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Říchová Blanka
(Dr. h. c, PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Rimarčík Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Rojková Zuzana
(Mgr. Bc., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Rovenský Jozef
(prof., MUDr., DrSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Rozemberg Andrej
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Rubacha Krzysztof Mariusz
(prof., dr. hab.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Rusina Matej
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Rusňáková Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Ruttmarová Gabriela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Rybanský Rudolf
(doc., Ing., CSc., mim. profesor)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Rybárová Beáta
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Rysová Andrea
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Sedlák Jozef
(doc., Mgr.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 FMK Aktuálny | Úplný
Sedláková Jana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Seman Milan
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 FPV Aktuálny | Úplný
Shtin Baňárová Patrícia
(PhDr.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny | Úplný
Schuppener Georg
(prof., Dr., Dr.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Siantová Gabriela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Siekel Peter
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Sirotová Mariana
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Skladaná Jana
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Sládeková Nina
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Slobodníková Jana
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny | Úplný
Slobodová Nováková Katarína
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Smrkal Michal
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Sokol Jozef
(doc., Ing., CSc., mim. profesor)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Solčániová Hana
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Solík Martin
(JUDr. PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Součková Taťána
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Spálová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Stacho Zdenko
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny | Úplný
Stachová Katarína
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny | Úplný
Stanová Jana
(Mgr.)
Lektor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Stěpanova Ludmila
(prof., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Sýkora Peter
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Šalát Dušan
(Ing.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Šalgovič Ľudovít
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Šalgovičová Jarmila
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Šatava Leoš
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 03.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.