Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 668
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Kačmárová Monika
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Kačúr Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Kalajtzidis Ján
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Kancír Ján
(doc., PaedDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove 2 PdF Aktuálny | Úplný
Kandráč Róbert
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Kapová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Kardis Kamil
(prof., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Kardis Mária
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Karpinský Peter
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Káša Peter
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Kaščáková Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Kášová Martina
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Kašpriková Anna
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Kendra Milan
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Kendrová Lucia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Keruľ Rastislav
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Kesselová Jana
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Kičura Sokolová Jana
(PhDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Kiseľáková Dana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Kishko Oleksandr
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Klaček Tibor
(Mgr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Klamár Radoslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Klamárová Tatiana
(MUDr.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Klapáková Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Klímová Eleonóra
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Klimovič Martin
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Klingová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Kľoc Peter
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Kľoc Ján
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Kmec Jozef
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Kmec Ján
(prof., MUDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Knapík Ján
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove 2 FF Aktuálny | Úplný
Knišová Mária
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Kobelák Miroslav
(PaedDr. Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Kocák Peter
(Dr. habi, akad. mal., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Koco Štefan
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Kocvár Vladimír
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny | Úplný
Kočanová Ivana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Kočišová Renáta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Kochan Pavol
(ThDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny | Úplný
Kokinda Marek
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Kollárová Nina
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Kominarec Igor
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Kominarecová Edita
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Končeková Ľuba
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Konečná Mária
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Kónya Peter
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Kónyová Annamária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Kopčáková Slávka
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Kopčíková Marta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.