Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 552
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Kurincová Viera
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Kurpaš Michal
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Kutnárová Dagmar
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Lacika Ján
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Lalinská Mária
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Lampis Mirko
(doc., Dr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Lauková Silvia
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Laurinčík Jozef
(prof. h., Dr. MVDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Lehoczká Lýdia
(doc., PhDr. PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Lehoťáková Eva
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Lengyelová Libuša
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Lesková Andrea
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Letavajová Silvia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Levický Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 FPV Aktuálny | Úplný
Líšková Miroslava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Líšková Anna
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 FSVZ Aktuálny | Úplný
Lohnert Jozef
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Lomnický Igor
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Lovászová Gabriela
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Lukáčová Danka
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Lukáčová Martina
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Luprichová Jana
(PaedDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Lužica René
(prof., PhDr., ArtD.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Lyko Miroslav
(ThDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Macák Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Máčajová Monika
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Magdin Martin
(PaedDr., Ph.D.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Magová Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Malíček Juraj
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Malíčková Michaela
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Malinarič Svetozár
(doc., Ing., CSc.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Manda Vladimír
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Mandová Tatiana
(CSc.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Mankovecká Monika
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Marková Dagmar
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Maroš Milan
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Martiniaková Monika
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Matejovičová Barbora
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Matiushenko Ekaterina
(Mgr., PhD.)
Lektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Mazúchová Ľudmila
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Mazur Slawomir
(prof.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 FSVZ Aktuálny | Úplný
Mederly Peter
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Medová Janka
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Medovarský Michal
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Medveď Igor
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 FPV Aktuálny | Úplný
Melichová Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 FF Aktuálny | Úplný
Mendelová Eleonóra
(doc., PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Menyhárt József
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Mesárošová Jozefína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Mészáros Patrik
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 11.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.